"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05           Năm 2010 Ngày 20 tháng 5 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
20-04-2010 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND về việc Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện. 03
20-04-2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND về việc Quy định một số chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, nhân viên chuyên trách công tác Mặt trận và các Đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện. 06
20-04-2010 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND về việc Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2010- 2015, định hướng đến năm 2020. 08
20-04-2010 Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND về Quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch huyện đảo Cồn Cỏ đến năm 2015 có tính đến năm 2020. 20
20-04-2010 Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND về việc Quy định đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 25
20-04-2010 Nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐND về Chính sách Dân số- Kế hoạch hóa gia đình đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. 29
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-05-2010 Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với Chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 38
Văn bản pháp luật khác
Thủ tướng Chính phủ
14-04-2010 Quyết định số 482/QĐ-TTg ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế đối ngoại vùng biên giới Việt Nam- Lào và Việt Nam- Campuchia. 48
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-05-2010 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc Tăng cường các hoạt động phòng, chống sốt rét. 55
13-05-2010 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc Triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh tai xanh ở lợn. 57
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
20,725,703 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner