"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06           Năm 2010 Ngày 25 tháng 6 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Chính phủ
15-06-2010 Nghị định số 67/2010/NĐ-CP về Chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội. 03
23-06-2010 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. 07
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-05-2010 Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ban hành danh mục, mức chi đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng tại các cơ sở dạy nghề và mức hỗ trợ kèm nghề tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 66
28-05-2010 Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 71
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-05-2010 Quyết định số 906/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy trình vận hành, điều tiết Công trình thủy lợi Sa Lung, địa điểm: Huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. 78
02-06-2010 Quyết định số 938/QĐ-UBND về việc Thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đông Hà. 85
02-06-2010 Quyết định số 939/QĐ-UBND về việc Thành lập Chi cục Bảo vệ môi trường. 87
15-06-2010 Quyết định số 1030/QĐ-UBND điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. 89
18-06-2010 Quyết định số 1082/QĐ-UBND về việc Công nhận Di tích Lịch sử - Văn hóa. 90
21-06-2010 Quyết định số 1085/QĐ-UBND về việc Thành lập trường Trung học phổ thông Chế Lan Viên. 91
21-06-2010 Quyết định số 1087/QĐ-UBND về việc Quy định chức danh, số lượng cán bộ chuyên trách, công chức ở xã, phường, thị trấn. 93
24-06-2010 Chỉ thị số 08/CT-UBND về Công tác Phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2010. 102
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
22,408,608 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner