"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10           Năm 2010 Ngày 05 tháng 9 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Bộ Tài chính
26-07-2010 Thông tư số 106/2010/TT-BTC hướng dẫn lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 04
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-08-2010 Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND về việc Sửa đổi, bổ sung giá thu một phần viện phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 06
Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà
09-08-2010 Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định hoạt động của Trang Thông tin điện tử thành phố Đông Hà. 07
Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị
30-07-2010 Nghị quyết số 21/2010/NQ-HĐND về Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội năm 2010. 14
Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng
09-08-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tư pháp. 18
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-08-2010 Quyết định số 1379/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" tỉnh Quảng Trị. 23
02-08-2010 Quyết định số 1388/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế quản lý tài chính Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Quảng Trị. 31
10-08-2010 Quyết định số 1453/QĐ-UBND kế hoạch Thời gian năm học 2010 -2011 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 41
10-08-2010 Quyết định số 1460/QĐ-UBND về Chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố. 43
12-08-2010 Quyết định số 1474/QĐ-UBND về việc Quy định mức kinh phí hỗ trợ cho chủ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy do mắc bệnh tai xanh. 47
16-08-2010 Quyết định số 1501/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh mã cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư. 48
25-08-2010 Quyết định số 1600/QĐ-UBND về việc Triển khai gửi văn bản của các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, thị xã ban hành đến UBND tỉnh qua mạng tin học. 49
26-08-2010 Quyết định số 1602/QĐ-UBND về việc Công nhận Trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà đạt chuẩn Quốc gia. 56
26-08-2010 Quyết định số 1603/QĐ-UBND về việc Công nhận Trường Trung học cơ sở Hải Thượng, huyện Hải Lăng đạt chuẩn Quốc gia. 57
26-08-2010 Quyết định số 1604/QĐ-UBND về việc Công nhận Trường Trung học cơ sở Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng đạt chuẩn Quốc gia. 58
26-08-2010 Quyết định số 1605/QĐ-UBND về việc Công nhận Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Gio Linh đạt chuẩn Quốc gia. 59
26-08-2010 Quyết định số 1606/QĐ-UBND về việc Công nhận Trường Trung học cơ sởTriệu Thành, huyện Triệu Phong đạt chuẩn Quốc gia. 60
26-08-2010 Quyết định số 1607/QĐ-UBND về việc Công nhận Trường Trung học cơ sở Triệu An, huyện Triệu Phong đạt chuẩn Quốc gia. 61
26-08-2010 Quyết định số 1608/QĐ-UBND về việc Công nhận Trường Trung học cơ sở Thành Cổ, thị xã Quảng Trị đạt chuẩn Quốc gia. 62
26-08-2010 Quyết định số 1609/QĐ-UBND về việc Công nhận Trường Trung học cơ sở Hải Thái, huyện Gio Linh đạt chuẩn Quốc gia. 63
26-08-2010 Quyết định số 1610/QĐ-UBND về việc Công nhận Trường Trung học cơ sở Khóa Bảo, huyện Cam Lộ đạt chuẩn Quốc gia. 64
Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị
30-07-2010 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009. 65
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
20,370,759 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner