"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11           Năm 2010 Ngày 05 tháng 10 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ
24-08-2010 Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND về Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2010. 03
24-08-2010 Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND về Tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009. 07
Văn bản pháp luật khác
Thủ tướng Chính phủ
27-08-2010 Quyết định số 1605/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015. 09
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-09-2010 Quyết định số 1678/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Điều lệ Hội Cựu giáo chức tỉnh Quảng Trị. 38
14-09-2010 Quyết định số 1726/QĐ-UBND về việc Quy định một số chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, nhân viên chuyên trách công tác Mặt trận và các đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện. 45
14-09-2010 Quyết định số 1745/QĐ-UBND về việc Quy định mức giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ các loại xe hai bánh gắn máy. 47
16-09-2010 Quyết định số 1776/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị. 79
17-09-2010 Quyết định số 1783/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Quy hoạch sử dụng hành lang an toàn giao thông và đường ngang đấu nối với quốc lộ qua địa bàn tỉnh Quảng Trị. 86
22-09-2010 Quyết định số 1802/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh hiệu lực thi hành Quyết định số 1745/QĐ-UBND ngày 14/9/2010 của UBND tỉnh. 101
01-09-2010 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2010- 2011. 102
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
22,376,393 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner