"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 12 + 13           Năm 2010 Ngày 26 tháng 10 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-09-2010 Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị. 02
01-10-2010 Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND về việc Công bố Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Quảng Trị. 08
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-09-2010 Quyết định số 1854/QĐ-UBND công bố Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành từ 01/01/2007 đến 31/12/2009. 09
30-09-2010 Quyết định số 1855/QĐ-UBND công bố Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành từ 01/01/2007 đến 31/12/2009 hết hiệu lực pháp luật. 78
30-09-2010 Quyết định số 1856/QĐ-UBND công bố Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành từ 01/01/2007 đến 31/12/2009 đề nghị hủy bỏ, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới. 106
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
20,302,401 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner