"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 20 + 21           Năm 2019 Ngày 18 tháng 10 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-10-2019 Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 03
17-10-2019 Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý Khu Bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ tỉnh Quảng Trị. 13
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
17-10-2019 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 24
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
26-09-2019 Quyết định số 2582/QĐ-UBND về việc sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Triệu Phong. 33
26-09-2019 Quyết định số 2583/QĐ-UBND về việc sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vĩnh Linh. 42
26-09-2019 Quyết định số 2584/QĐ-UBND về việc sắp xếp, sáp nhập và đổi tên khu phố thuộc các phường trên địa bàn thành phố Đông Hà. 53
26-09-2019 Quyết định số 2585/QĐ-UBND về việc sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cam Lộ. 59
26-09-2019 Quyết định số 2586/QĐ-UBND về việc sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố thuộc các xã, phường trên địa bàn thị xã Quảng Trị. 66
26-09-2019 Quyết định số 2587/QĐ-UBND về việc sắp xếp, sáp nhập và đổi tên thôn, khu phố (khóm) thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hải Lăng. 70
26-09-2019 Quyết định số 2588/QĐ-UBND về việc sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Gio Linh. 77
26-09-2019 Quyết định số 2589/QĐ-UBND về việc sắp xếp, sáp nhập và đổi tên thôn, khu phố (khóm) thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đakrông. 86
26-09-2019 Quyết định số 2590/QĐ-UBND về việc sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hướng Hóa. 93
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-10-2019 Quyết định số 2777/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch bảo tồn loài Chà vá chân nâu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 104
17-10-2019 Quyết định số 2845/QĐ-UBND về việc sửa đổi một số nội dung tại Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng, hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được ban hành kèm theo Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 114
Sở Xây dựng, Sở Tài chính
14-10-2019 Công bố số 3235/CB-STC - SXD giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 9 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 122
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
23,842,644 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner