Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2007

Tháng 8-2007: 25 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-08-2007 Quyết định số 11A/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh. 
24-07-2007 Chỉ thị số 09/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai năm 2007. 
24-07-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về việc chấm dứt thực hiện Nghị quyết 8c/1997/NQ-HĐND ngày 13/8/1997 của HĐND thị xã khóa VII về việc Huy động các nguồn lực đầu tư cho Giáo dục - Đào tạo của thị xã Đông Hà. 
24-07-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về việc hủy bỏ Nghị quyết 8.4/2006/NQ-HĐND ngày 28/12/2006 của HĐND thị xã khóa IX về Quy định khuyến khích đầu tư vào Cụm Công nghiệp Đông Lễ - thị xã Đông Hà. 
24-07-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về việc đề nghị thành lập thành phố Đông Hà thuộc tỉnh Quảng Trị. 
24-07-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2007. 
24-07-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2006. 
24-07-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về nhiệm vụ kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2007. 
23-07-2007 Nghị quyết số 10E/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hải Lăng về việc phân bổ ngân sách chi cho 2 Ban HĐND huyện (Khóa IV, nhiệm kỳ 2004 - 2009). 
23-07-2007 Nghị quyết số 10D/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hải Lăng về việc điều chỉnh quy mô diện tích, địa giới hành chính xã Hải Lệ và xã Hải Lâm; sáp nhập xã Hải Lệ vào thị xã Quảng Trị. 
23-07-2007 Nghị quyết số 10C/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hải Lăng về việc điều chỉnh nội dung Đề án Phụ cấp kinh phí cho Trưởng Ban công tác Mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng, Phó các đoàn thể cấp thôn. 
23-07-2007 Nghị quyết số 10B/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hải Lăng về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2006. 
23-07-2007 Nghị quyết số 10A/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hải Lăng về Tình hình Kinh tế- Xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm năm 2007. 
19-07-2007 Nghị quyết số 10C/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Gio Linh về việc quy hoạch đất xây dựng Khu Căn cứ hậu phương trong khu vực phòng thủ huyện. 
19-07-2007 Nghị quyết số 10B/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Gio Linh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006. 
19-07-2007 Nghị quyết số 10A/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Gio Linh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007. 
17-07-2007 Nghị quyết số 11C/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2006. 
17-07-2007 Nghị quyết số 11B/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007. 
17-07-2007 Nghị quyết số 11A/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc mở rộng địa giới hành chính thị xã Quảng Trị và điều chỉnh quy mô địa giới hành chính các phường thuộc thị xã Quảng Trị. 
13-07-2007 Quyết định số 1467/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu và vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2007. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,059,943 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner