Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2007

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-08-2007 Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy hoạch, kế hoạch phát triển Thương mại- Du lịch Quảng Trị và tuyến Hành lang kinh tế Đông- Tây giai đoạn 2007- 2010, tầm nhìn đến năm 2020. 
10-08-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tổ chức và chính sách hệ thống khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và khuyến công cơ sở đến năm 2010, chiến lược đến năm 2020. 
10-08-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo đến năm 2010, chiến lược đến năm 2020. 
10-08-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007. 
12-04-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án sửa đổi, bổ sung và ban hành mới một số́ loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
12-04-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và cán bộ thôn, bản, khu phố. 
12-04-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đến năm 2010. 
12-04-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. 
12-04-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về xã hội hóa các hoạt động giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2007 - 2010. 
12-04-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị tỉnh Quảng Trị đến năm 2010, chiến lược đến năm 2020. 
09-12-2006 Nghị quyết số 8.9/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 
09-12-2006 Nghị quyết số 8.8/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn biên chế hành chính, sự nghiệp và quỹ tiền lương tăng thêm năm 2007 tỉnh Quảng Trị. 
09-12-2006 Nghị quyết số 8.7/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua phương án phân loại đường phố thị xã, thị trấn và giá các loại đất năm 2007. 
09-12-2006 Nghị quyết số 8.6/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua kế hoạch phân bổ kinh phí trợ giá, trợ cước các mặt hàng chính sách trên địa bàn miền núi tỉnh năm 2007. 
09-12-2006 Nghị quyết số 8.5/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư XDCB năm 2007 và phê duyệt danh mục công trình trọng điểm của tỉnh. 
09-12-2006 Nghị quyết số 8.4/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2005. 
09-12-2006 Nghị quyết số 8.3/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2007. 
09-12-2006 Nghị quyết số 8.2/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phân chia các khoản thu và định mức chi các đơn vị thời kỳ ổn định ngân sách 2007 - 2010. 
09-12-2006 Nghị quyết số 8.1/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,335,248 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner