Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2007

Hội đồng nhân dân huyện Đakrông ban hành: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-07-2007 Nghị quyết số 8.6/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông về việc thông qua Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 của thị trấn Krông Klang. 
25-07-2007 Nghị quyết số 8.5/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông về việc thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn. 
25-07-2007 Nghị quyết số 8.4/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông thông qua Đề án thành lập Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Đakrông (Giai đoạn 2007- 2010. 
25-07-2007 Nghị quyết số 8.3/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông thông qua Đề án về Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở” giai đoạn 2007- 2010. 
25-07-2007 Nghị quyết số 8.2/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006. 
25-07-2007 Nghị quyết số 8.1/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007. 
21-12-2006 Nghị quyết số 7.5/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông về nhiệm vụ giải pháp thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo năm 2007. 
21-12-2006 Nghị quyết số 7.4/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông về nhiệm vụ giải pháp thực hiện công tác dân số, gia đình và trẻ em năm 2007. 
21-12-2006 Nghị quyết số 7.3/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông thông qua Danh mục các dự án đầu tư xây dựng và phân bổ vốn đầu tư cho từng công trình, dự án năm 2007. 
21-12-2006 Nghị quyết số 7.2/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông về dự toán thu, chi ngân sách năm 2007. 
21-12-2006 Nghị quyết số 7.1/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,057,164 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner