Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2007

Lĩnh vực Chính sách - Xã hội: 23 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-10-2007 Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn. 
28-09-2007 Quyết định số 2060/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ nguồn vốn cho vay phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn năm 2007. 
28-09-2007 Quyết định số 2059/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội. 
27-08-2007 Chỉ thị số 11/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, góp phần thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo. 
25-07-2007 Nghị quyết số 8.5/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông về việc thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn. 
25-07-2007 Nghị quyết số 8.4/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông thông qua Đề án thành lập Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Đakrông (Giai đoạn 2007- 2010. 
25-07-2007 Nghị quyết số 8.3/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông thông qua Đề án về Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở” giai đoạn 2007- 2010. 
23-07-2007 Nghị quyết số 10D/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hải Lăng về việc điều chỉnh quy mô diện tích, địa giới hành chính xã Hải Lệ và xã Hải Lâm; sáp nhập xã Hải Lệ vào thị xã Quảng Trị. 
17-07-2007 Nghị quyết số 11A/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc mở rộng địa giới hành chính thị xã Quảng Trị và điều chỉnh quy mô địa giới hành chính các phường thuộc thị xã Quảng Trị. 
04-07-2007 Quyết định số 1414/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ vốn xây dựng nhà ở giáo viên vùng khó kế hoạch năm 2007. 
12-04-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và cán bộ thôn, bản, khu phố. 
12-04-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đến năm 2010. 
12-04-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về xã hội hóa các hoạt động giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2007 - 2010. 
09-01-2007 Nghị quyết số 7.3/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cam Lộ phê duyệt Đề án Phân loại đơn vị hành chính cấp xã. 
09-01-2007 Nghị quyết số 7.1/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cam Lộ về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007. 
28-12-2006 Nghị quyết số 8.6/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về việc thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính phường. 
27-12-2006 Nghị quyết số 8D/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Linh về việc thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị định 159/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ. 
22-12-2006 Nghị quyết số 7E/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong về việc phê duyệt Đề án phân loại đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn thuộc huyện Triệu Phong. 
21-12-2006 Nghị quyết số 7.5/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông về nhiệm vụ giải pháp thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo năm 2007. 
21-12-2006 Nghị quyết số 7.4/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông về nhiệm vụ giải pháp thực hiện công tác dân số, gia đình và trẻ em năm 2007. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,138,697 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner