Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2007

Lĩnh vực Thành lập mới, sát nhập, giải thể: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-08-2007 Quyết định số 1678/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Phương án chuyển đổi Công ty Công trình Đô thị Đông Hà thành Công ty TNHH một thành viên Môi trường và Đô thị Đông Hà. 
13-08-2007 Quyết định số 1677/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Phương án chuyển đổi Công ty KTCTTL Quảng Trị thành Công ty TNHH MTV Quản lý Khai thác công trình Thủy Lợi Quảng Trị. 
10-08-2007 Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập các thôn: Trung Phước, Phong Hải, thuộc xã A Dơi, huyện Hướng Hóa. 
24-07-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về việc đề nghị thành lập thành phố Đông Hà thuộc tỉnh Quảng Trị. 
23-07-2007 Nghị quyết số 10D/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hải Lăng về việc điều chỉnh quy mô diện tích, địa giới hành chính xã Hải Lệ và xã Hải Lâm; sáp nhập xã Hải Lệ vào thị xã Quảng Trị. 
05-07-2007 Quyết định số 1422/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh phương án chuyển đổi Lâm trường Đường 9 thành Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Đường 9. 
05-07-2007 Quyết định số 1421/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh phương án chuyển đổi Lâm trường Triệu Hải thành Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Triệu Hải. 
05-07-2007 Quyết định số 1420/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Phương án chuyển đổi Lâm trường Bến Hải thành Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Bến Hải - Quảng Trị. 
20-03-2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập các thôn: Nông Trường thuộc xã Vĩnh Hiền; Thống Nhất thuộc xã Vĩnh Long; Tây Sơn thuộc xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh. 
06-02-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập các thôn: Tân Pun, Hướng Choa, Hướng Hải, thuộc xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa. 
05-12-2006 Nghị quyết số 7B/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hải Lăng về việc thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,058,595 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner