Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2007

Lĩnh vực Nông nghiệp: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-08-2007 Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc phân hạng đất nông - lâm nghiệp trên địa bàn thị xã Đông Hà. 
16-08-2007 Nghị quyết số 8C/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong về thông qua kế hoạch sản xuất Đông - Xuân 2007 - 2008. 
10-08-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tổ chức và chính sách hệ thống khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và khuyến công cơ sở đến năm 2010, chiến lược đến năm 2020. 
25-07-2007 Nghị quyết số 8.6/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông về việc thông qua Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 của thị trấn Krông Klang. 
24-07-2007 Chỉ thị số 09/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai năm 2007. 
19-07-2007 Nghị quyết số 10C/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Gio Linh về việc quy hoạch đất xây dựng Khu Căn cứ hậu phương trong khu vực phòng thủ huyện. 
26-06-2007 Quyết định số 1344/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/10.000, hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
26-06-2007 Chỉ thị số 08/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch lở mồm, long móng gia súc và dịch cúm gia cầm. 
15-06-2007 Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
09-05-2007 Chỉ thị số 03/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2007. 
02-03-2007 Chỉ thị số 02/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý tôm chân trắng. 
28-12-2006 Nghị quyết số 8.3/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về việc thông qua Đề án Xây dựng vùng sản xuất, chế biến và tiêu thụ rau an toàn ở thị xã Đông Hà giai đoạn 2007 - 2010. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,334,432 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner