Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2007

Lĩnh vực Công nghiệp: 4 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-08-2007 Nghị quyết số 8D/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong về thông qua Đề án Phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, thương mại - dịch vụ giai đoạn 2007 - 2010. 
19-06-2007 Quyết định số 1311/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch điều chỉnh mở rộng Cụm Công nghiệp Tây Bắc Lao Bảo, thuộc Khu Kinh tế- Thương mại đặc biệt Lao Bảo huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. 
19-06-2007 Quyết định số 1295/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết sử dụng đất Khu Công Thương mại - Dịch vụ Lao Bảo thuộc Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo. 
28-12-2006 Nghị quyết số 8.4/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về việc thông qua quy định ưu đãi khuyến khích đầu tư vào Cụm Công nghiệp Đông Lễ, thị xã Đông Hà. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,182,912 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner