Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 16 xuất bản ngày 16-09-2008: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-08-2008 Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ, sửa đổi và ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 03 đến trang 10)
18-08-2008 Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh phân loại đường phố thị xã Đông Hà năm 2008. (từ trang 11 đến trang 12)
19-08-2008 Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (từ trang 13 đến trang 21)
25-08-2008 Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (từ trang 22 đến trang 31)
25-08-2008 Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành phương án giải phóng mặt bằng để xây dựng các tuyến đường giao thông theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. (từ trang 32 đến trang 37)
10-09-2008 Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô, phương tiện xe thô sơ và sức người áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 38 đến trang 43)
28-08-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong về tiếp tục “Đẩy mạnh sản xuất nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích”. (từ trang 44 đến trang 52)
28-08-2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong về thông qua Đề án Phát triển Giáo dục huyện giai đoạn 2008 - 2015. (từ trang 53 đến trang 69)
28-08-2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong thông qua Đề án Xây dựng Trung tâm Học tập cộng đồng các xã, thị trấn trên địa bàn huyện giai đoạn 2008 - 2010. (từ trang 70 đến trang 75)
28-08-2008 Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong thông qua Đề án Hỗ trợ xóa nhà dột nát, tạm bợ cho hộ nghèo trên địa bàn huyện giai đoạn 2008 - 2010. (từ trang 76 đến trang 79)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
31,812,547 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner