Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 11 xuất bản ngày 05-10-2010: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-08-2010 Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2010. (từ trang 03 đến trang 06)
24-08-2010 Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về Tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009. (từ trang 07 đến trang 08)
27-08-2010 Quyết định số 1605/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 09 đến trang 37)
07-09-2010 Quyết định số 1678/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Điều lệ Hội Cựu giáo chức tỉnh Quảng Trị. (từ trang 38 đến trang 44)
14-09-2010 Quyết định số 1726/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định một số chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, nhân viên chuyên trách công tác Mặt trận và các đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện. (từ trang 45 đến trang 46)
14-09-2010 Quyết định số 1745/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ các loại xe hai bánh gắn máy. (từ trang 47 đến trang 78)
16-09-2010 Quyết định số 1776/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị. (từ trang 79 đến trang 85)
17-09-2010 Quyết định số 1783/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Quy hoạch sử dụng hành lang an toàn giao thông và đường ngang đấu nối với quốc lộ qua địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 86 đến trang 100)
22-09-2010 Quyết định số 1802/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Điều chỉnh hiệu lực thi hành Quyết định số 1745/QĐ-UBND ngày 14/9/2010 của UBND tỉnh. (trang 101)
01-09-2010 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2010- 2011. (từ trang 102 đến trang 103)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
31,534,592 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner