Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 13 xuất bản ngày 23-07-2008: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-07-2008 Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương. (từ trang 03 đến trang 10)
01-07-2008 Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ. (từ trang 11 đến trang 18)
21-07-2008 Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Khu Công nghiệp Quán Ngang. (từ trang 19 đến trang 20)
22-07-2008 Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế. (từ trang 21 đến trang 28)
21-07-2008 Chỉ thị số 11/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2008. (từ trang 29 đến trang 33)
16-07-2008 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất thị xã Đông Hà. (từ trang 34 đến trang 39)
25-06-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Gio Linh ban hành Quy định thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức do lập thành tích xuất sắc. (từ trang 40 đến trang 44)
30-06-2008 Chỉ thị số 05/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa về việc tăng cường các biện pháp thực hiện công tác Phòng cháy, chữa cháy. (từ trang 45 đến trang 46)
01-07-2008 Quyết định số 1242/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định giá đất tại các Cụm Công nghiệp- Tiểu thủ công nghiệp, Thương mại- Dịch vụ huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. (từ trang 47 đến trang 48)
01-07-2008 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai các hoạt động nhân kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới và Ngày Dân số Việt Nam. (từ trang 49 đến trang 51)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,537,252 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner