Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Trị ban hành: 20 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-05-2017 Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Trị về việc ban hành quy định quản lý và hoạt động thu gom rác thải, chất thải rắn trên địa bàn thị xã Quảng Trị. 
20-02-2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Trị ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã giao. 
16-11-2016 Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Trị ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý đô thị thị xã Quảng Trị. 
16-11-2016 Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Trị ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên thị xã. 
11-11-2016 Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Trị hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Quảng Trị. 
11-11-2016 Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Trị ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã Quảng Trị. 
11-11-2016 Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Trị ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Quảng Trị. 
11-11-2016 Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Trị ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Quảng Trị. 
11-11-2016 Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Trị ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế thị xã Quảng Trị. 
11-11-2016 Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Trị ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế thị xã Quảng Trị. 
11-11-2016 Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Trị ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính-Kế hoạch thị xã Quảng Trị. 
12-08-2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Trị ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. 
03-03-2015 Quyết định số 72/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Trị về việc ban hành Quy chế tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân thị xã Quảng Trị. 
06-06-2014 Quyết định số 327/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Trị ban hành Quy định về quản lý và vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị và đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn thị xã Quảng Trị. 
17-02-2014 Quyết định số 61/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Trị về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2014. 
09-08-2012 Quyết định số 531/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Trị ban hành Quy định về quản lý, chăm sóc và bảo vệ cây xanh đô thị trên địa bàn thị xã Quảng Trị. 
26-03-2012 Quyết định số 171/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Trị về bổ sung một số điều tại Quyết định số 239/2011/QĐ-UBND của UBND thị xã ban hành Quy định về quản lý và sử dụng vỉa hè các tuyến đường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
07-10-2011 Quyết định số 667/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Trị ban hành Quy định tổ chức, quản lý và khai thác công trình tưởng niệm Tháp chuông - Quảng trường - Nhà hành lễ - Bến thả hoa bờ Nam sông Thạch Hãn, thị xã Quảng Trị. 
12-05-2011 Quyết định số 239/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Trị ban hành Quy định về quản lý và sử dụng vỉa hè các tuyến đường trên địa bàn thị xã Quảng Trị. 
22-04-2010 Quyết định số 150/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Trị về việc Hủy bỏ, bãi bỏ các Quyết định của UBND thị xã Quảng Trị. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,251,737 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner