Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Sở Xây dựng ban hành: 90 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-04-2024 Công bố số 782/CB-SXD của Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 3 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
08-03-2024 Công bố số 483/CB-SXD của Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 02 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
06-02-2024 Công bố số 314/CB- SXD của Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 01 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
28-12-2023 Công bố số 3238/CB-SXD của Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 12 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
27-12-2023 Quyết định số 218/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 10, 11, 12, quý IV và năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
08-12-2023 Công bố số 3001/CB-SXD của Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 11 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
09-11-2023 Công bố số 2638/CB-SXD của Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 10 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
14-10-2023 Quyết định số 164/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
09-10-2023 Công bố số 2345/CB-SXD của Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 9 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
08-09-2023 Công bố số 2035/CB-SXD của Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 8 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
09-08-2023 Công bố số 1794/CB-SXD của Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 7 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
14-07-2023 Quyết định số 81/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 4, 5, 6 và Quý II năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
10-07-2023 Công bố số 1518/CB-SXD của Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 6 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
06-06-2023 Công bố số 1235/CB-SXD của Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 5 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
09-05-2023 Công bố số 936/CB-SXD của Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 4 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
26-04-2023 Quyết định số 49/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 1, 2, 3 và Quý I năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
07-04-2023 Công bố số 728/CB-SXD của Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 3 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
10-03-2023 Công bố số 431/CB-SXD của Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 02 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Qquảng Trị. 
09-02-2023 Công bố số 189/CB-SXD của Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 02 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
26-12-2022 Quyết định số 173/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng 10, 11, 12, quý IV và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
Chuyển tới trang:  /5       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,349,443 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner