Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 13 xuất bản ngày 15-07-2013: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-06-2013 Nghị quyết số 33/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2013. (từ trang 03 đến trang 06)
26-06-2013 Nghị quyết số 34/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc bổ sung, điều chỉnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đề án xây dựng thị xã Quảng Trị điển hình văn hóa đã được HĐND thị xã phê chuẩn tại Nghị quyết số 2d/2004/NQ-HĐND ngày 21 tháng 8 năm 2004. (từ trang 07 đến trang 10)
26-06-2013 Nghị quyết số 35/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và quyết toán thu, chi ngân sách các phường thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND năm 2012. (từ trang 11 đến trang 27)
26-06-2013 Nghị quyết số 36/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc thông qua đề án thành lập Trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng, phường 2, thị xã Quảng Trị. (từ trang 28 đến trang 37)
09-07-2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện. (từ trang 38 đến trang 46)
25-06-2013 Quyết định số 1124/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định số lượng và mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 47 đến trang 48)
03-07-2013 Quyết định số 1180/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 49 đến trang 51)
09-07-2013 Quyết định số 1213/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. (trang 52)
09-07-2013 Quyết định số 1214/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. (trang 53)
15-07-2013 Quyết định số 51/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 5 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 54 đến trang 61)
15-07-2013 Công bố số 1871/CB/STC-SXD của Sở Xây dựng, Sở Tài chính về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 6 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 62 đến trang 103)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,275,763 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner