Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 17 xuất bản ngày 21-10-2022: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-09-2022 Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh. (trang 02)
19-09-2022 Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 03 đến trang 07)
26-09-2022 Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/5/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành quy chế khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Kho lưu trữ lịch sử thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Quảng Trị. (trang 08)
30-09-2022 Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý hoạt động cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 09 đến trang 25)
03-10-2022 Công bố số 2159/CB-SXD của Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 26 đến trang 119)
13-10-2022 Quyết định số 95/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 120 đến trang 127)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,275,913 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner