Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 13 + 14 xuất bản ngày 08-06-2021: 45 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-05-2021 Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 06 đến trang 07)
12-05-2021 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh thời gian thực hiện và cơ cấu vốn đầu tư các dự án đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư. (từ trang 08 đến trang 10)
12-05-2021 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trường THPT Hướng Hóa, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. (từ trang 11 đến trang 13)
12-05-2021 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Bảo tồn, phát huy giá trị di tích Địa đạo Vịnh Mốc (Giai đoạn 2). (từ trang 14 đến trang 15)
12-05-2021 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Tôn tạo, nâng cấp Khu di tích đặc biệt quốc gia Thành Cổ Quảng Trị, Hạng mục: Bảo tàng Thành Cổ. (từ trang 16 đến trang 17)
12-05-2021 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng trường quay chuyên nghiệp quy mô 250 chỗ và trường quay ngoài trời - Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. (từ trang 18 đến trang 19)
12-05-2021 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng mới các trạm quan trắc môi trường tự động, cố định trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 20 đến trang 21)
12-05-2021 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trồng, bảo vệ và phát triển rừng. (từ trang 22 đến trang 23)
12-05-2021 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Kè chống xói lở khẩn cấp các đoạn sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 24 đến trang 25)
12-05-2021 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cơ sở hạ tầng phục vụ bảo tồn và phát triển bền vững các Khu bảo tồn thiên nhiên ĐaKrông và Bắc Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị. (từ trang 26 đến trang 29)
12-05-2021 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng Trung tâm Giám sát điều hành thông minh tỉnh Quảng Trị. (từ trang 30 đến trang 33)
12-05-2021 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở Tỉnh ủy và các cơ quan, giai đoạn 1. (từ trang 34 đến trang 35)
12-05-2021 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Khu tái định cư xã Hải An (giai đoạn 2). (từ trang 36 đến trang 38)
12-05-2021 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị. (từ trang 39 đến trang 40)
12-05-2021 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến lần thứ 2 đối với Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn Ngân sách Trung ương hỗ trợ và vốn Ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh. (từ trang 41 đến trang 42)
12-05-2021 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng đường gom từ các lối đi tự mở đến đường ngang qua đường sắt trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2022. (từ trang 43 đến trang 44)
12-05-2021 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Vỉa hè đường Hùng Vương (Đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường Điện Biên Phủ). (từ trang 45 đến trang 46)
12-05-2021 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hệ thống thoát nước đường Lý Thường Kiệt, đoạn từ Km1+784 - Km2+860, thành phố Đông Hà. (từ trang 47 đến trang 48)
12-05-2021 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Công viên mini phường 2, thành phố Đông Hà. (từ trang 49 đến trang 51)
12-05-2021 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyến sử dụng đất thực hiện dự án khu đô thị thương mại - dịch vụ Nam Đông Hà. (từ trang 52 đến trang 53)
12-05-2021 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cầu Kêng mới, xã Vĩnh Chấp,huyện Vĩnh Linh. (từ trang 54 đến trang 55)
12-05-2021 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị. (từ trang 56 đến trang 57)
12-05-2021 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Quảng Trị. (từ trang 58 đến trang 59)
12-05-2021 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông biên giới nối các trạm kiểm soát biên phòng Xà Heng, A Dơi, PaRoi, Xy, huyện Hướng Hóa. (từ trang 60 đến trang 61)
12-05-2021 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị - Giai đoạn 1. (từ trang 62 đến trang 64)
12-05-2021 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng kỹ thuật phục vụ giải phóng mặt bằng để mở rộng cảng Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị. (từ trang 65 đến trang 66)
12-05-2021 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường Trần Nguyên Hãn, thành phố Đông Hà (giai đoạn 2). (từ trang 67 đến trang 68)
12-05-2021 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: San nền và hạ tầng kỹ thuật thiết yếu tại khu vực trung tâm Cửa khẩu quốc tế La Lay - tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 2). (từ trang 69 đến trang 72)
12-05-2021 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xóa phòng học tạm, phòng học mượn và cải tạo nâng cấp các trường dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 73 đến trang 74)
12-05-2021 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh Hạng mục: Trung tâm Tâm thần kinh và hệ thống thiết bị xạ trị. (từ trang 75 đến trang 76)
12-05-2021 Nghị quyết số 46/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Bảo tồn, tôn tạo di tích Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn (giai đoạn 2). (từ trang 77 đến trang 78)
12-05-2021 Nghị quyết số 47/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cơ sở khám chữa bệnh tại thôn Cù Bai, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa. (từ trang 79 đến trang 80)
12-05-2021 Nghị quyết số 48/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, cải tạo Trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị. (từ trang 81 đến trang 82)
12-05-2021 Nghị quyết số 49/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư thiết bị đo lường thử nghiệm và công nghệ sinh học (giai đoạn 1). (từ trang 83 đến trang 84)
12-05-2021 Nghị quyết số 50/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Cồn Tiên, Hạng mục: Nhà học thực hành. (từ trang 85 đến trang 86)
12-05-2021 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Bến Quan, Hạng mục: Nhà học thực hành. (từ trang 87 đến trang 88)
12-05-2021 Nghị quyết số 52/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà. (từ trang 89 đến trang 91)
12-05-2021 Nghị quyết số 53/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Hoàn thiện hạ tầng đường Trần Bình Trọng (đoạn từ đường Nguyễn Trung Trực đến đường Điện Biên Phủ). (từ trang 92 đến trang 93)
12-05-2021 Nghị quyết số 55/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ Quốc lộ 1 đến cảng Cửa Việt. (từ trang 94 đến trang 95)
12-05-2021 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Khu đô thị Tân Vĩnh. (từ trang 96 đến trang 98)
12-05-2021 Nghị quyết số 57/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nghĩa trang phục vụ di dời mộ khu vực Bắc sông Hiếu. (từ trang 99 đến trang 100)
12-05-2021 Nghị quyết số 58/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng doanh trại Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các địa phương. (từ trang 101 đến trang 104)
12-05-2021 Nghị quyết số 59/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công năm 2021 và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 1). (từ trang 105 đến trang 107)
12-05-2021 Nghị quyết số 60/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2021 và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị (giai đoạn 1). (từ trang 108 đến trang 109)
24-05-2021 Công bố số 780/CB-SXD-STC của Sở Xây dựng, Sở Tài chính giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 4 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 110 đến trang 199)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
31,533,926 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner