Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 24 xuất bản ngày 23-10-2023: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-09-2023 Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Quảng Trị. (trang 02)
02-10-2023 Quyết định số 23/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị. (từ trang 03 đến trang 07)
19-10-2023 Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về quản lý và sử dụng quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo. (từ trang 08 đến trang 09)
14-10-2023 Quyết định số 164/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 10 đến trang 17)
08-09-2023 Công bố số 2035/CB-SXD của Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 8 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 18 đến trang 137)
09-10-2023 Công bố số 2345/CB-SXD của Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 9 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 138 đến trang 258)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,230,790 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner