Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 05 xuất bản ngày 23-03-2018: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02-03-2018 Quyết định số 451/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt “Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”. (từ trang 02 đến trang 15)
05-03-2018 Quyết định số 458/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia. (trang 16)
05-03-2018 Quyết định số 459/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. (trang 17)
12-03-2018 Quyết định số 507QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2020. (từ trang 18 đến trang 22)
15-03-2018 Quyết định số 528/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ tiền lãi cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 23 đến trang 24)
21-03-2018 Quyết định số 595/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. (trang 25)
14-03-2018 Công bố số 590/CB/STC-SXD của Sở Tài chính, Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 26 đến trang 95)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
31,625,668 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner