Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2018

Tháng 4-2018: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-04-2018 Công bố số 933/CB/STC-SXD của Sở Tài chính, Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 3 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
16-04-2018 Công bố số 933/CB/STC-SXD của Sở Tài chính, Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 3 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
10-04-2018 Quyết định số 741/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
06-04-2018 Quyết định số 698/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép hợp nhất các tổ chức hội có phạm vi hoạt động trong huyện Vĩnh Linh. 
06-04-2018 Quyết định số 697/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép hợp nhất, giải thể các tổ chức hội có phạm vi hoạt động trong thành phố Đông Hà. 
06-04-2018 Quyết định số 696/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép hợp nhất các tổ chức hội có phạm vi hoạt động trong huyện Đakrông. 
06-04-2018 Quyết định số 695/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép hợp nhất các tổ chức hội có phạm vi hoạt động trong huyện Cam Lộ. 
06-04-2018 Quyết định số 694/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép sáp nhập, hợp nhất các tổ chức hội có phạm vi hoạt động trong huyện Triệu Phong. 
06-04-2018 Quyết định số 693/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép hợp nhất, giải thể các tổ chức hội có phạm vi hoạt động trong huyện Hướng Hóa. 
06-04-2018 Quyết định số 692/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép hợp nhất, giải thể các tổ chức hội có phạm vi hoạt động trong huyện Hải Lăng. 
06-04-2018 Quyết định số 691/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức hội có phạm vi hoạt động trong thị xã Quảng Trị. 
06-04-2018 Quyết định số 690/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép hợp nhất các tổ chức hội có phạm vi hoạt động trong huyện Gio Linh. 
03-04-2018 Quyết định số 673/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế Quản lý tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Trị. 
26-03-2018 Quyết định số 616/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 32/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả của lực lượng trực tiếp phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2021. 
26-03-2018 Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Quảng Trị. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,178,301 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner