Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 08 + 09 + 10 xuất bản ngày 20-06-2018: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-05-2018 Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị. (từ trang 03 đến trang 17)
25-05-2018 Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định mức hỗ trợ di dân ra đảo Cồn Cỏ ban hành kèm theo Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Quảng Trị. (từ trang 18 đến trang 19)
06-06-2018 Quyết định số 1236/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục tài sản công mua sắm theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 20 đến trang 21)
11-06-2018 Quyết định số 1266/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đơn giá điều tra, quy hoạch, khảo sát thiết kế các công trình nông - lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 22 đến trang 24)
15-06-2018 Quyết định số 1322/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã; thôn, bản, khu phố; cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. (từ trang 25 đến trang 116)
29-05-2018 Quyết định số 63/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01, tháng 02, tháng 3 và quý I năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 117 đến trang 134)
14-06-2018 Công bố số 1830/CB/STC-SXD của Sở Xây dựng, Sở Tài chính giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 5 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 135 đến trang 221)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
31,806,960 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner