Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2007

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01  ngày 20-01
6 văn bản
 
Số 02 + 03  ngày 12-02
9 văn bản
 
Số 04  ngày 12-3
8 văn bản
 
Số 05  ngày 12-4
17 văn bản
 
Số 06  ngày 12-5
7 văn bản
 
Số 07  ngày 20-5
17 văn bản
 
Số 08  ngày 28-5
10 văn bản
 
Số 09  ngày 10-6
6 văn bản
 
Số 10  ngày 10-7
11 văn bản
 
Số 11  ngày 14-8
25 văn bản
 
Số 12  ngày 12-9
15 văn bản
 
Số 13  ngày 25-9
17 văn bản
 
Số 14  ngày 29-10
9 văn bản
 
Số 15  ngày 30-11
14 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

171 văn bản gồm 141 văn bản quy phạm pháp luật và 30 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2007
6 văn bản
 
Tháng 02-2007
9 văn bản
 
Tháng 3-2007
8 văn bản
 
Tháng 4-2007
17 văn bản
 
Tháng 5-2007
34 văn bản
 
Tháng 6-2007
6 văn bản
 
Tháng 7-2007
11 văn bản
 
Tháng 8-2007
25 văn bản
 
Tháng 9-2007
32 văn bản
 
Tháng 10-2007
9 văn bản
 
Tháng 11-2007
14 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

HĐND tỉnh
19 văn bản
 
UBND tỉnh
73 văn bản
 
HĐND thành phố Đông Hà
12 văn bản
 
UBND thành phố Đông Hà
6 văn bản
 
HĐND thị xã Quảng Trị
3 văn bản
 
HĐND huyện Cam Lộ
6 văn bản
 
HĐND huyện Đakrông
11 văn bản
 
HĐND huyện Gio Linh
5 văn bản
 
UBND huyện Gio Linh
1 văn bản
 
HĐND huyện Hải Lăng
10 văn bản
 
UBND huyện Hải Lăng
3 văn bản
 
HĐND huyện Triệu Phong
9 văn bản
 
UBND huyện Triệu Phong
6 văn bản
 
HĐND huyện Vĩnh Linh
6 văn bản
 
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
1 văn bản
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

An ninh - Trật tự - An toàn xã hội
5 văn bản
 
Chính sách - Xã hội
23 văn bản
 
Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức
2 văn bản
 
Chương trình
1 văn bản
 
Công nghiệp
4 văn bản
 
Đất đai
2 văn bản
 
Đầu tư
1 văn bản
 
Giá cả các loại
2 văn bản
 
Giáo dục và Đào tạo
4 văn bản
 
Giao thông
3 văn bản
 
Hiệu lực văn bản
5 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội
22 văn bản
 
Lâm nghiệp
3 văn bản
 
Ngân sách
37 văn bản
 
Nông nghiệp
12 văn bản
 
Phòng, chống tham nhũng
3 văn bản
 
Quy chế, Quy định, Điều lệ
26 văn bản
 
Quy hoạch - Kiến trúc
3 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường
2 văn bản
 
Thành lập mới, sát nhập, giải thể
11 văn bản
 
Thuế
3 văn bản
 
Thương mại
1 văn bản
 
Tôn giáo
1 văn bản
 
Tư pháp
4 văn bản
 
Văn bản khác
1 văn bản
 
Văn hóa - Du lịch - Thể thao
2 văn bản
 
Xây dựng
4 văn bản
 
Y tế
3 văn bản
 
 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,538,189 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner