Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa ban hành: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-03-2010 Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa về việc Tăng cường công tác Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. 
15-12-2009 Quyết định số 59/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện. 
30-10-2009 Chỉ thị số 03/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa về việc Phòng, chống dịch Cúm A/H1N1. 
08-05-2009 Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa về việc Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động khoáng sản trên địa bàn huyện. 
07-08-2008 Chỉ thị số 06/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009. 
30-06-2008 Chỉ thị số 05/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa về việc tăng cường các biện pháp thực hiện công tác Phòng cháy, chữa cháy. 
10-06-2008 Chỉ thị số 04/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,260,066 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner