Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 04 xuất bản ngày 26-02-2009: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-02-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 09/01/2009 của Chính phủ và Nghị quyết số 19/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008 của HĐND tỉnh. (từ trang 02 đến trang 24)
17-02-2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2009 cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. (từ trang 25 đến trang 31)
26-12-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hướng Hóa về Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội năm 2009. (từ trang 32 đến trang 37)
26-12-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hướng Hóa về Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2009. (từ trang 38 đến trang 49)
26-12-2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hướng Hóa về Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 và phê duyệt các công trình trọng điểm của huyện. (từ trang 50 đến trang 55)
31-12-2008 Quyết định số 3336/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh về việc Giao nhiệm vụ chi ngân sách huyện năm 2009 cho các đơn vị thuộc huyện quản lý. (từ trang 56 đến trang 61)
31-12-2008 Quyết định số 3337/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh về việc Phân bổ vốn xây dựng cơ bản tập trung do huyện quản lý năm 2009. (từ trang 62 đến trang 64)
31-12-2008 Quyết định số 3338/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh về việc Giao dự toán thu, chi NSNN năm 2009 đối với các xã, thị trấn. (từ trang 65 đến trang 67)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,426,220 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner