Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 16 + 17 xuất bản ngày 28-07-2021: 35 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-06-2021 Nghị quyết số 70/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến lần thứ 3 đối với kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh. (từ trang 05 đến trang 06)
25-06-2021 Nghị quyết số 71/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Bảo tồn, tôn tạo, nâng cấp các di tích lịch sử cách mạng trọng điểm tỉnh Quảng Trị (Dự án thành phần: Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn; Bảo tàng Thành Cổ Quảng Trị; Khu di tích Địa đạo Vịnh Mốc). (từ trang 07 đến trang 10)
25-06-2021 Nghị quyết số 72/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xóa phòng học tạm, phòng học mượn, cải tạo nâng cấp các trường dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh và xây dựng Trường Trung học phổ thông Hướng Hóa, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. (từ trang 11 đến trang 14)
25-06-2021 Nghị quyết số 73/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trồng, bảo vệ, phát triển rừng và cơ sở hạ tầng phục vụ bảo tồn và phát triển bền vững các Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông và Bắc Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. (từ trang 15 đến trang 18)
25-06-2021 Nghị quyết số 74/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường Trần Nguyên Hãn (giai đoạn 2). (từ trang 19 đến trang 20)
25-06-2021 Nghị quyết số 75/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư và thời gian thực hiện dự án: Rà phá bom mìn, vật nổ phục vụ tái định cư huyện Hải Lăng và huyện Triệu Phong thuộc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị. (từ trang 21 đến trang 22)
25-06-2021 Nghị quyết số 76/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh thời gian thực hiện và cơ cấu vốn đầu tư dự án Nâng cấp, củng cố, sửa chữa hệ thống đê biển tỉnh Quảng Trị. (từ trang 23 đến trang 24)
25-06-2021 Nghị quyết số 77/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh thời gian thực hiện và cơ cấu vốn đầu tư dự án: Đường lâm nghiệp phục vụ sản xuất vùng nguyên liệu tập trung, phát triển trồng rừng thâm canh cây gỗ lớn và phòng chống cháy rừng giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Quảng Trị. (từ trang 25 đến trang 26)
25-06-2021 Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh thời gian thực hiện và cơ cấu vốn đầu tư dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 1). (từ trang 27 đến trang 28)
25-06-2021 Nghị quyết số 79/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh thời gian thực hiện và cơ cấu vốn đầu tư dự án: Phát triển cơ sở hạ tầng các vùng nuôi thủy sản tập trung tỉnh Quảng Trị. (từ trang 29 đến trang 30)
25-06-2021 Nghị quyết số 80/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh thời gian thực hiện và cơ cấu vốn đầu tư dự án: Khu tái định cư xã Hải Khê và đường vào khu tái định cư (Giai đoạn 1). (từ trang 31 đến trang 32)
25-06-2021 Nghị quyết số 81/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh thời gian thực hiện và cơ cấu vốn đầu tư dự án: Đường liên xã Đakrông - Mò Ó - Triệu Nguyên - Ba Lòng, huyện Đakrông. (từ trang 33 đến trang 34)
25-06-2021 Nghị quyết số 82/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh thời gian thực hiện và cơ cấu vốn đầu tư dự án: Đường nối trung tâm xã Vĩnh Long với các xã miền Tây và miền Đông huyện Vĩnh Linh đến Quốc lộ 1. (từ trang 35 đến trang 36)
25-06-2021 Nghị quyết số 83/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh thời gian thực hiện và cơ cấu vốn đầu tư dự án: Đường từ thị trấn Gio Linh đến các xã phía Nam huyện Gio Linh. (từ trang 37 đến trang 38)
25-06-2021 Nghị quyết số 84/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh thời gian thực hiện và cơ cấu vốn đầu tư dự án: Đường Ngô Quyền, cầu Quy Thiện và đoạn còn lại đường Xuân - Quy - Vĩnh. (từ trang 39 đến trang 40)
25-06-2021 Nghị quyết số 85/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư dự án: Cơ sở hạ tầng Khu Dịch vụ - Du lịch bãi tắm cộng đồng Gio Hải. (từ trang 41 đến trang 42)
25-06-2021 Nghị quyết số 86/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh tiến tiến độ thực hiện dự án: Đường nối khu công nghiệp Đông Nam Quảng Trị đến cảng Cửa Việt (đường trung tâm trục dọc Khu Kinh tế Đông Nam, tỉnh Quảng Trị). (từ trang 43 đến trang 44)
25-06-2021 Nghị quyết số 87/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh kế hoạch năm 2021 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương. (từ trang 45 đến trang 46)
25-06-2021 Nghị quyết số 88/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyền sử đụng đất thực hiện dự án khu đô thị thương mại - dịch vụ Nam Đông Hà. (trang 47)
25-06-2021 Nghị quyết số 89/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn bán đấu giá cơ sở nhà, đất Bến xe và bãi đổ xe tỉnh phía Nam thành phố Đông Hà để thực hiện dự án: Khu đô thị, thương mại - dịch vụ Nam Đông Hà. (từ trang 48 đến trang 49)
01-07-2021 Quyết định số 1632/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp công tác tại các Chốt kiểm tra y tế đối với người, phương tiện vào và đi qua địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 50 đến trang 53)
02-07-2021 Quyết định số 1643/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bổ sung danh mục Ngân hàng dữ liệu đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 54 đến trang 80)
06-07-2021 Quyết định số 1671/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. (trang 81)
06-07-2021 Quyết định số 1672/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. (trang 82)
06-07-2021 Quyết định số 1673/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. (trang 83)
06-07-2021 Quyết định số 1674/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. (trang 84)
06-07-2021 Quyết định số 1675/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. (trang 85)
06-07-2021 Quyết định số 1676/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. (trang 86)
06-07-2021 Quyết định số 1677/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. (trang 87)
06-07-2021 Quyết định số 1678/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. (trang 88)
06-07-2021 Quyết định số 1679/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. (trang 89)
06-07-2021 Quyết định số 1680/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. (trang 90)
06-07-2021 Quyết định số 1681/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. (trang 91)
06-07-2021 Quyết định số 1682/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. (trang 92)
27-07-2021 Công bố số 1264/CB-SXD-STC của Sở Xây dựng, Sở Tài chính giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 6 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 93 đến trang 195)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,231,242 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner