Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2014

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02 + 03  ngày 15-01
20 văn bản
 
Số 04 + 05  ngày 15-02
21 văn bản
 
Số 06 + 07  ngày 15-3
11 văn bản
 
Số 08 + 09  ngày 15-4
15 văn bản
 
Số 10  ngày 15-5
12 văn bản
 
Số 11  ngày 15-6
22 văn bản
 
Số 12 + 13  ngày 15-7
18 văn bản
 
Số 14 + 15  ngày 15-8
18 văn bản
 
Số 16  ngày 15-9
13 văn bản
 
Số 17  ngày 15-10
6 văn bản
 
Số 18 + 19  ngày 15-11
17 văn bản
 
Số 20  ngày 15-12
9 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

182 văn bản gồm 92 văn bản quy phạm pháp luật và 90 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2014
20 văn bản
 
Tháng 02-2014
21 văn bản
 
Tháng 3-2014
11 văn bản
 
Tháng 4-2014
15 văn bản
 
Tháng 5-2014
12 văn bản
 
Tháng 6-2014
22 văn bản
 
Tháng 7-2014
18 văn bản
 
Tháng 8-2014
18 văn bản
 
Tháng 9-2014
13 văn bản
 
Tháng 10-2014
6 văn bản
 
Tháng 11-2014
17 văn bản
 
Tháng 12-2014
9 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Liên cơ quan
12 văn bản
 
Thủ tướng Chính phủ
1 văn bản
 
HĐND tỉnh
23 văn bản
 
UBND tỉnh
105 văn bản
 
HĐND thành phố Đông Hà
5 văn bản
 
HĐND thị xã Quảng Trị
12 văn bản
 
UBND thị xã Quảng Trị
2 văn bản
 
UBND huyện Đakrông
3 văn bản
 
UBND huyện Hải Lăng
2 văn bản
 
UBND huyện Vĩnh Linh
4 văn bản
 
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
4 văn bản
 
Sở Xây dựng
8 văn bản
 
Trung tâm Tin học tỉnh
1 văn bản
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

Biên chế HCSN
2 văn bản
 
Bưu chính viễn thông
1 văn bản
 
Cán bộ, Công chức, Viên chức
1 văn bản
 
Chỉ số giá xây dựng
8 văn bản
 
Chính sách - Xã hội
12 văn bản
 
Chương trình
3 văn bản
 
Chương trình giám sát
3 văn bản
 
Công nghệ thông tin
3 văn bản
 
Đất đai
9 văn bản
 
Đầu tư
1 văn bản
 
Giá cả các loại
4 văn bản
 
Giá xây dựng
11 văn bản
 
Giáo dục và Đào tạo
16 văn bản
 
Giao thông
1 văn bản
 
Kế hoạch
5 văn bản
 
Khiếu nại - Tố cáo
1 văn bản
 
Khoa học Công nghệ
1 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội
9 văn bản
 
Lao động - tiền lương và phụ cấp
5 văn bản
 
Lương thực - Thực phẩm
1 văn bản
 
Mục lục Công báo
1 văn bản
 
Ngân sách
17 văn bản
 
Nông nghiệp
2 văn bản
 
Nông nghiệp - Nông thôn
2 văn bản
 
Phòng, chống lụt bão
1 văn bản
 
Quốc phòng - an ninh
2 văn bản
 
Quy chế, Quy định, Điều lệ
39 văn bản
 
Quy hoạch
6 văn bản
 
Quy hoạch - Kiến trúc
3 văn bản
 
Quy hoach nông -lâm - ngư nghiệp
1 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường
3 văn bản
 
Thành lập mới, sát nhập, giải thể
4 văn bản
 
Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật
2 văn bản
 
Thông tin - Báo cáo
2 văn bản
 
Thuế
2 văn bản
 
Thương mại
1 văn bản
 
Thủy lợi, Thủy điện
1 văn bản
 
Văn bản khác
1 văn bản
 
Xây dựng
2 văn bản
 
Y tế
2 văn bản
 
 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,183,864 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner