Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 01 + 02 + 03 xuất bản ngày 12-01-2021: 36 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-12-2020 Nghị quyết số 83/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. (từ trang 05 đến trang 10)
09-12-2020 Nghị quyết số 111/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định thời gian, mức trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 11 đến trang 13)
09-12-2020 Nghị quyết số 112/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh về xóa phòng học tạm, phòng học mượn giai đoạn 2019 - 2021. (từ trang 14 đến trang 15)
09-12-2020 Nghị quyết số 114/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc kéo dài thời gian áp dụng chính sách quy định tại Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND và Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị. (từ trang 16 đến trang 17)
08-12-2020 Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 18 đến trang 20)
18-12-2020 Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý, xây dựng, sử dụng nghĩa trang nhân dân và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 21 đến trang 36)
09-12-2020 Nghị quyết số 84/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Quảng Trị năm 2018. (từ trang 37 đến trang 38)
09-12-2020 Nghị quyết số 85/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Quảng Trị năm 2019. (từ trang 39 đến trang 59)
09-12-2020 Nghị quyết số 86/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2021. (từ trang 60 đến trang 73)
09-12-2020 Nghị quyết số 87/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ ngân sách địa phương năm 2021. (từ trang 74 đến trang 111)
09-12-2020 Nghị quyết số 88/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 (lần 5) và điều chỉnh kế hoạch 2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương. (từ trang 112 đến trang 115)
09-12-2020 Nghị quyết số 89/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông biên giới nối các trạm kiểm soát biên phòng Xà Heng, A Dơi, PaRoi, Xy, huyện Hướng Hóa. (từ trang 116 đến trang 117)
09-12-2020 Nghị quyết số 90/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh Hạng mục: Trung tâm Tâm thần kinh và hệ thống thiết bị xạ trị. (từ trang 118 đến trang 119)
09-12-2020 Nghị quyết số 91/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Bảo tồn, tôn tạo di tích Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn (giai đoạn 2). (từ trang 120 đến trang 121)
09-12-2020 Nghị quyết số 92/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Kho Lưu trữ chuyên dụng tỉnh Quảng Trị. (từ trang 122 đến trang 123)
09-12-2020 Nghị quyết số 93/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường Trần Nguyên Hãn, thành phố Đông Hà (giai đoạn 2). (từ trang 124 đến trang 125)
09-12-2020 Nghị quyết số 94/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: San nền và hạ tầng kỹ thuật thiết yếu tại khu vực trung tâm Cửa khẩu quốc tế La Lay - tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 2). (từ trang 126 đến trang 128)
09-12-2020 Nghị quyết số 95/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cơ sở khám chữa bệnh tại thôn Cù Bai, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa. (từ trang 129 đến trang 130)
09-12-2020 Nghị quyết số 96/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, cải tạo Trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị. (từ trang 131 đến trang 132)
09-12-2020 Nghị quyết số 99/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư thiết bị đo lường thử nghiệm và công nghệ sinh học (giai đoạn 1). (từ trang 133 đến trang 137)
09-12-2020 Nghị quyết số 100/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Cồn Tiên, hạng mục: Nhà học thực hành. (từ trang 138 đến trang 139)
09-12-2020 Nghị quyết số 101/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Bến Quan, hạng mục: Nhà học thực hành. (từ trang 140 đến trang 141)
09-12-2020 Nghị quyết số 102/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xóa phòng học tạm, phòng học mượn và cải tạo nâng cấp các trường dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 142 đến trang 143)
09-12-2020 Nghị quyết số 103/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Hoàn thiện hạ tầng đường Trần Bình Trọng (đoạn từ đường Nguyễn Trung Trực đến đường Điện Biên Phủ). (từ trang 144 đến trang 145)
09-12-2020 Nghị quyết số 104/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng kỹ thuật phục vụ giải phóng mặt bằng để mở rộng cảng Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị. (từ trang 146 đến trang 147)
09-12-2020 Nghị quyết số 105/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị - Giai đoạn 1. (từ trang 148 đến trang 150)
09-12-2020 Nghị quyết số 106/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà. (từ trang 151 đến trang 153)
09-12-2020 Nghị quyết số 107/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2021. (từ trang 154 đến trang 183)
09-12-2020 Nghị quyết số 108/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh trong năm 2020. (từ trang 184 đến trang 188)
09-12-2020 Nghị quyết số 109/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. (từ trang 189 đến trang 190)
09-12-2020 Nghị quyết số 110/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị. (từ trang 191 đến trang 195)
09-12-2020 Nghị quyết số 113/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đổi tên khóm Công Thương Nghiệp thành Khóm 5 thuộc thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng và đổi tên các thôn Nam Hiếu 1, Nam Hiếu 2, Nam Hiếu 3 thuộc xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ. (từ trang 196 đến trang 197)
09-12-2020 Nghị quyết số 115/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế hành chính, số người làm việc năm 2021. (từ trang 198 đến trang 204)
23-12-2020 Quyết định số 3728/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, có tính đến năm 2030. (từ trang 205 đến trang 210)
29-12-2020 Quyết định số 3849/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình Khuyến công tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025. (từ trang 211 đến trang 223)
23-12-2020 Quyết định số 107/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7, tháng 8, tháng 9 và quý III năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 224 đến trang 243)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,137,713 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner