Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 18 xuất bản ngày 18-08-2021: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-07-2021 Nghị quyết số 90/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021. (từ trang 03 đến trang 05)
16-07-2021 Nghị quyết số 91/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. (từ trang 06 đến trang 23)
16-07-2021 Nghị quyết số 99/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của HĐND tỉnh quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019 - 2020. (từ trang 24 đến trang 25)
16-07-2021 Nghị quyết số 100/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh Quảng Trị. (từ trang 26 đến trang 29)
16-07-2021 Nghị quyết số 101/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 30 đến trang 34)
16-07-2021 Nghị quyết số 102/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. (từ trang 35 đến trang 55)
16-07-2021 Nghị quyết số 92/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh kế hoạch năm 2021 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương. (từ trang 56 đến trang 57)
16-07-2021 Nghị quyết số 93/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xử lý, khắc phục một số điểm đen tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. (từ trang 58 đến trang 59)
16-07-2021 Nghị quyết số 94/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến đối với dự kiến kế hoạch vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ năm 2021. (từ trang 60 đến trang 63)
16-07-2021 Nghị quyết số 95/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác trong năm 2021. (từ trang 64 đến trang 88)
16-07-2021 Nghị quyết số 96/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. (từ trang 89 đến trang 90)
16-07-2021 Nghị quyết số 97/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung quy hoạch mỏ đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2030. (từ trang 91 đến trang 126)
16-07-2021 Nghị quyết số 98/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua chủ trương bán nhà và đất thuộc sở hữu nhà nước. (từ trang 127 đến trang 128)
16-07-2021 Nghị quyết số 103/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2022. (từ trang 129 đến trang 131)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,369,933 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner