Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2021

Tháng 11-2021: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-11-2021 Nghị quyết số 148/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. 
15-11-2021 Nghị quyết số 147/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định hỗ trợ thành viên Tổ giám sát Covid-19 tại cộng đồng. 
15-11-2021 Nghị quyết số 146/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định hỗ trợ tiền ăn cho người dân trở về từ vùng dịch thuộc các địa phương khác trong nước có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 
15-11-2021 Nghị quyết số 145/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương. 
15-11-2021 Nghị quyết số 144/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa trụ sở làm việc và kho lưu trữ các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. 
15-11-2021 Nghị quyết số 143/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh Kế hoạch năm 2021 nguồn vốn ngân sách địa phương. 
02-11-2021 Quyết định số 3502/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ Điều chỉnh và mở rộng Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh đến năm 2035, định hướng đến năm 2040. 
02-11-2021 Quyết định số 3501/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính và các Bộ chỉ số cải cách hành chính các Sở, Ban ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 
29-10-2021 Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 10/2/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Quảng Trị lập thành tích tại đại hội, giải thể thao quốc gia. 
27-10-2021 Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
18-10-2021 Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,212,695 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner