Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2021

Tháng 3-2021: 26 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02-04-2021 Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị. 
01-04-2021 Quyết định số 755/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 
01-04-2021 Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Tr. 
01-04-2021 Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị. 
26-03-2021 Quyết định số 28/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 10, tháng 11, tháng 12, quý IV và năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
19-03-2021 Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành đơn giá xây dựng nhà, vật kiến trúc và đơn giá các loại cây, hoa màu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
15-03-2021 Công bố số 347/CB-SXD-STC của Sở Tài chính, Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 01 và tháng 02 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
15-03-2021 Công bố số 347/CB-SXD-STC của Sở Tài chính, Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 01 và tháng 02 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
11-03-2021 Quyết định số 527/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. 
11-03-2021 Quyết định số 526/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 
10-03-2021 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng rừng của dự án: Điện gió Hướng Tân để tăng diện tích cho dự án: Điện gió Tân Linh tại Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh. 
10-03-2021 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. 
10-03-2021 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và điều chỉnh địa điểm thu hồi đất thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. 
10-03-2021 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2021 và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 1). 
10-03-2021 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ Quốc lộ 1A đến cảng Cửa Việt. 
10-03-2021 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2021 và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị (giai đoạn 1). 
10-03-2021 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2021 và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nhà ở công vụ của Trung tâm Quản lý Cửa khẩu tại Cửa khẩu Quốc tế La Lay. 
10-03-2021 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng doanh trại Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các địa phương. 
10-03-2021 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nghĩa trang phục vụ di dời mộ khu vực Bắc sông Hiếu. 
10-03-2021 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Khu đô thị Tân Vĩnh. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,138,851 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner