Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2021

Lĩnh vực Vốn đầu tư: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-08-2021 Nghị quyết số 137/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh. 
25-06-2021 Nghị quyết số 85/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư dự án: Cơ sở hạ tầng Khu Dịch vụ - Du lịch bãi tắm cộng đồng Gio Hải. 
25-06-2021 Nghị quyết số 84/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh thời gian thực hiện và cơ cấu vốn đầu tư dự án: Đường Ngô Quyền, cầu Quy Thiện và đoạn còn lại đường Xuân - Quy - Vĩnh. 
25-06-2021 Nghị quyết số 83/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh thời gian thực hiện và cơ cấu vốn đầu tư dự án: Đường từ thị trấn Gio Linh đến các xã phía Nam huyện Gio Linh. 
25-06-2021 Nghị quyết số 82/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh thời gian thực hiện và cơ cấu vốn đầu tư dự án: Đường nối trung tâm xã Vĩnh Long với các xã miền Tây và miền Đông huyện Vĩnh Linh đến Quốc lộ 1. 
25-06-2021 Nghị quyết số 81/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh thời gian thực hiện và cơ cấu vốn đầu tư dự án: Đường liên xã Đakrông - Mò Ó - Triệu Nguyên - Ba Lòng, huyện Đakrông. 
25-06-2021 Nghị quyết số 80/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh thời gian thực hiện và cơ cấu vốn đầu tư dự án: Khu tái định cư xã Hải Khê và đường vào khu tái định cư (Giai đoạn 1). 
25-06-2021 Nghị quyết số 79/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh thời gian thực hiện và cơ cấu vốn đầu tư dự án: Phát triển cơ sở hạ tầng các vùng nuôi thủy sản tập trung tỉnh Quảng Trị. 
25-06-2021 Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh thời gian thực hiện và cơ cấu vốn đầu tư dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 1). 
25-06-2021 Nghị quyết số 77/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh thời gian thực hiện và cơ cấu vốn đầu tư dự án: Đường lâm nghiệp phục vụ sản xuất vùng nguyên liệu tập trung, phát triển trồng rừng thâm canh cây gỗ lớn và phòng chống cháy rừng giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Quảng Trị. 
25-06-2021 Nghị quyết số 76/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh thời gian thực hiện và cơ cấu vốn đầu tư dự án Nâng cấp, củng cố, sửa chữa hệ thống đê biển tỉnh Quảng Trị. 
25-06-2021 Nghị quyết số 75/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư và thời gian thực hiện dự án: Rà phá bom mìn, vật nổ phục vụ tái định cư huyện Hải Lăng và huyện Triệu Phong thuộc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị. 
12-05-2021 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến lần thứ 2 đối với Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn Ngân sách Trung ương hỗ trợ và vốn Ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,101,595 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner