Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 13 xuất bản ngày 15-11-2009: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-10-2009 Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị. (từ trang 03 đến trang 06)
30-10-2009 Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ chính sách, công tác tuyển chọn và quản lý đối với cán bộ thú y cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 07 đến trang 12)
06-11-2009 Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Trị. (từ trang 13 đến trang 24)
06-11-2009 Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính. (từ trang 25 đến trang 32)
06-11-2009 Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp. (từ trang 33 đến trang 40)
06-11-2009 Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh. (từ trang 41 đến trang 46)
06-11-2009 Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng. (từ trang 47 đến trang 56)
30-10-2009 Chỉ thị số 03/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa về việc Phòng, chống dịch Cúm A/H1N1. (từ trang 57 đến trang 59)
14-10-2009 Quyết định số 2090/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thành lập Khu Bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ. (từ trang 60 đến trang 62)
22-10-2009 Quyết định số 2158/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định nội dung và mức chi kinh phí tổ chức các kỳ thi. (từ trang 63 đến trang 68)
30-10-2009 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. (từ trang 69 đến trang 71)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,544,417 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner