Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2010

Công báo số 14 xuất bản ngày 26-11-2010: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-10-2010 Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 03 đến trang 06)
22-11-2010 Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức trợ cấp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 07 đến trang 14)
13-10-2010 Chỉ thị số 11/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Tăng cường công tác xây dựng, kiểm tra và rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. (từ trang 15 đến trang 18)
14-10-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính và Kế hoạch huyện. (từ trang 19 đến trang 23)
22-10-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (từ trang 24 đến trang 28)
15-11-2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Lao động, Thương binh và Xã hội. (từ trang 29 đến trang 32)
15-11-2010 Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ. (từ trang 33 đến trang 38)
21-10-2010 Quyết định số 1983/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cam Lộ. (từ trang 39 đến trang 40)
21-10-2010 Quyết định số 1984/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Quảng Tr. (từ trang 41 đến trang 42)
21-10-2010 Quyết định số 1985/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Triệu Phong. (từ trang 43 đến trang 44)
22-10-2010 Quyết định số 1989/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Xếp loại doanh nghiệp năm 2009. (từ trang 45 đến trang 46)
28-10-2010 Quyết định số 2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Danh mục số 02, các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh. (từ trang 47 đến trang 50)
28-10-2010 Quyết định số 2026/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công bố hết dịch bệnh lùn sọc đen hại lúa năm 2010. (từ trang 51 đến trang 52)
15-11-2010 Quyết định số 2157/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thành lập các phòng chuyên môn thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị. (trang 53)
28-10-2010 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và phòng chống buôn bán, sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo. (từ trang 54 đến trang 57)
02-11-2010 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Tăng cường phòng, chống bệnh dịch ở người trong mùa Đông và thời điểm giao mùa. (từ trang 58 đến trang 59)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,153,343 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner