Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2010

Tháng 10-2010: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-10-2010 Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công bố Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Quảng Trị. 
30-09-2010 Quyết định số 1856/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành từ 01/01/2007 đến 31/12/2009 đề nghị hủy bỏ, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới. 
30-09-2010 Quyết định số 1855/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành từ 01/01/2007 đến 31/12/2009 hết hiệu lực pháp luật. 
30-09-2010 Quyết định số 1854/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành từ 01/01/2007 đến 31/12/2009. 
28-09-2010 Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị. 
22-09-2010 Quyết định số 1802/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Điều chỉnh hiệu lực thi hành Quyết định số 1745/QĐ-UBND ngày 14/9/2010 của UBND tỉnh. 
17-09-2010 Quyết định số 1783/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Quy hoạch sử dụng hành lang an toàn giao thông và đường ngang đấu nối với quốc lộ qua địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
16-09-2010 Quyết định số 1776/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị. 
14-09-2010 Quyết định số 1745/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ các loại xe hai bánh gắn máy. 
14-09-2010 Quyết định số 1726/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định một số chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, nhân viên chuyên trách công tác Mặt trận và các đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện. 
07-09-2010 Quyết định số 1678/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Điều lệ Hội Cựu giáo chức tỉnh Quảng Trị. 
01-09-2010 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2010- 2011. 
27-08-2010 Quyết định số 1605/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015. 
24-08-2010 Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về Tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009. 
24-08-2010 Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2010. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,154,503 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner