Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2010

Lĩnh vực Đầu tư: 4 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-11-2010 Quyết định số 2191/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Điều chỉnh danh mục dự án đầu tư thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của huyện Đakrông năm 2010. 
16-08-2010 Quyết định số 1501/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Điều chỉnh mã cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư. 
15-03-2010 Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Điều chỉnh kế hoạch vốn đối ứng kế hoạch năm 2010 cho các dự án ODA do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư. 
24-12-2009 Nghị quyết số 67/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc Chấm dứt hiệu lực thi hành Nghị quyết số 8c/2006/NQ-HĐND ngày 02/8/2006 của HĐND thị xã khóa IV “Về Thông qua quy định chi tiết chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư trên địa bàn thị xã Quảng Trị”. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,136,099 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner