Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2010

Lĩnh vực Quy chế, Quy định, Điều lệ: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-12-2010 Quyết định số 2429/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định cấp phát miễn phí Công báo tỉnh. 
10-12-2010 Quyết định số 2418/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác Bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Quảng Trị. 
10-12-2010 Quyết định số 2407/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế Giải thưởng Bùi Dục Tài. 
09-12-2010 Quyết định số 2367/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh Quảng Trị. 
05-07-2010 Quyết định số 1160/QĐ-BVSTBPN của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Quảng Trị. 
14-04-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động tiếp công dân của thành phố Đông Hà. 
14-04-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc Ban hành Quy chế về trình tự tiếp nhận, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà. 
24-02-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Quảng Trị. 
11-01-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý đoàn ra và quản lý hộ chiếu của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,038,512 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner