Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2010

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-11-2010 Quyết định số 2250/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Xếp hạng đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 
01-09-2010 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2010- 2011. 
26-08-2010 Quyết định số 1610/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công nhận Trường Trung học cơ sở Khóa Bảo, huyện Cam Lộ đạt chuẩn Quốc gia. 
26-08-2010 Quyết định số 1609/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công nhận Trường Trung học cơ sở Hải Thái, huyện Gio Linh đạt chuẩn Quốc gia. 
26-08-2010 Quyết định số 1608/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công nhận Trường Trung học cơ sở Thành Cổ, thị xã Quảng Trị đạt chuẩn Quốc gia. 
26-08-2010 Quyết định số 1607/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công nhận Trường Trung học cơ sở Triệu An, huyện Triệu Phong đạt chuẩn Quốc gia. 
26-08-2010 Quyết định số 1606/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công nhận Trường Trung học cơ sởTriệu Thành, huyện Triệu Phong đạt chuẩn Quốc gia. 
26-08-2010 Quyết định số 1605/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công nhận Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Gio Linh đạt chuẩn Quốc gia. 
26-08-2010 Quyết định số 1604/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công nhận Trường Trung học cơ sở Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng đạt chuẩn Quốc gia. 
26-08-2010 Quyết định số 1603/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công nhận Trường Trung học cơ sở Hải Thượng, huyện Hải Lăng đạt chuẩn Quốc gia. 
26-08-2010 Quyết định số 1602/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công nhận Trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà đạt chuẩn Quốc gia. 
10-08-2010 Quyết định số 1453/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch Thời gian năm học 2010 -2011 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 
15-07-2010 Quyết định số 1250/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia. 
15-07-2010 Quyết định số 1249/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia. 
15-07-2010 Quyết định số 1248/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia. 
15-07-2010 Quyết định số 1247/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia. 
15-07-2010 Quyết định số 1246/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia. 
15-07-2010 Quyết định số 1245/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia. 
15-07-2010 Quyết định số 1244/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia. 
21-06-2010 Quyết định số 1085/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thành lập trường Trung học phổ thông Chế Lan Viên. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,098,687 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner