Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 05 xuất bản ngày 20-05-2010: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-04-2010 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện. (từ trang 03 đến trang 05)
20-04-2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định một số chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, nhân viên chuyên trách công tác Mặt trận và các Đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện. (từ trang 06 đến trang 07)
20-04-2010 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2010- 2015, định hướng đến năm 2020. (từ trang 08 đến trang 19)
20-04-2010 Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch huyện đảo Cồn Cỏ đến năm 2015 có tính đến năm 2020. (từ trang 20 đến trang 24)
20-04-2010 Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 25 đến trang 28)
20-04-2010 Nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chính sách Dân số- Kế hoạch hóa gia đình đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. (từ trang 29 đến trang 37)
05-05-2010 Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với Chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 38 đến trang 47)
14-04-2010 Quyết định số 482/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế đối ngoại vùng biên giới Việt Nam- Lào và Việt Nam- Campuchia. (từ trang 48 đến trang 54)
10-05-2010 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Tăng cường các hoạt động phòng, chống sốt rét. (từ trang 55 đến trang 56)
13-05-2010 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh tai xanh ở lợn. (từ trang 57 đến trang 59)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,275,648 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner