Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 876 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-05-2024 Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 163/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Quảng Trị quy định một số chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2026. 
10-05-2024 Nghị quyết số 35/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 111/2021/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 về cơ chế tài chính xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
10-05-2024 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
10-05-2024 Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
10-05-2024 Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
10-05-2024 Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị. 
10-05-2024 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. 
10-05-2024 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. 
10-05-2024 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. 
10-05-2024 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp thuận chủ trương thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ để thực hiện Dự án Khai thác khoáng sản mỏ cát trắng của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản VICO Quảng Trị. 
10-05-2024 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án phân loại đô thị thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II. 
10-05-2024 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến Điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị thành phố Đông Hà đến năm 2045. 
10-05-2024 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 
10-05-2024 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp thuận chủ trương thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án nuôi tôm công nghệ cao RAS và Dự án nuôi cá Hồi Vân công nghệ RAS tại thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh. 
10-05-2024 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Nghị quyết và chấp thuận danh mục dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác. 
10-05-2024 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương. 
10-05-2024 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giảm dự toán kế hoạch năm 2023 nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất do tỉnh quản lý (Nguồn thu đấu giá, đấu thầu các khu đất giao cho doanh nghiệp sử dụng). 
10-05-2024 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc kéo dài thời gian bố trí vốn các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách phân cấp cấp huyện quản lý. 
10-05-2024 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương phân cấp cấp huyện quản lý năm 2023 sang năm 2024. 
10-05-2024 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương phân cấp cấp tỉnh quản lý năm 2023 sang năm 2024. 
Chuyển tới trang:  /44       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,515,999 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner