Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2017

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02  ngày 20-01
16 văn bản
 
Số 03 + 04  ngày 24-01
16 văn bản
 
Số 05 + 06  ngày 25-02
17 văn bản
 
Số 07  ngày 18-3
4 văn bản
 
Số 08  ngày 15-4
5 văn bản
 
Số 09 + 10  ngày 15-5
10 văn bản
 
Số 11 + 12  ngày 25-6
13 văn bản
 
Số 13 + 14  ngày 25-7
5 văn bản
 
Số 15 + 16 + 17  ngày 15-8
10 văn bản
 
Số 18 + 19 + 20  ngày 25-8
15 văn bản
 
Số 21 + 22  ngày 20-9
12 văn bản
 
Số 23  ngày 20-10
7 văn bản
 
Số 24  ngày 20-11
8 văn bản
 
Số 25  ngày 20-12
12 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

150 văn bản gồm 81 văn bản quy phạm pháp luật và 69 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2017
32 văn bản
 
Tháng 02-2017
17 văn bản
 
Tháng 3-2017
4 văn bản
 
Tháng 4-2017
5 văn bản
 
Tháng 5-2017
10 văn bản
 
Tháng 6-2017
13 văn bản
 
Tháng 7-2017
5 văn bản
 
Tháng 8-2017
25 văn bản
 
Tháng 9-2017
12 văn bản
 
Tháng 10-2017
7 văn bản
 
Tháng 11-2017
8 văn bản
 
Tháng 12-2017
12 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Liên cơ quan
12 văn bản
 
HĐND tỉnh
30 văn bản
 
UBND tỉnh
80 văn bản
 
HĐND thành phố Đông Hà
6 văn bản
 
HĐND thị xã Quảng Trị
4 văn bản
 
UBND thị xã Quảng Trị
2 văn bản
 
HĐND huyện Hải Lăng
2 văn bản
 
UBND huyện Hải Lăng
2 văn bản
 
UBND huyện Triệu Phong
1 văn bản
 
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
6 văn bản
 
Sở Xây dựng
4 văn bản
 
Trung tâm Tin học tỉnh
1 văn bản
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

An ninh - Trật tự - An toàn xã hội
2 văn bản
 
Bưu chính viễn thông
1 văn bản
 
Cán bộ, Công chức, Viên chức
1 văn bản
 
Chỉ số giá xây dựng
4 văn bản
 
Chính sách - Xã hội
3 văn bản
 
Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức
4 văn bản
 
Chương trình
2 văn bản
 
Chương trình giám sát
2 văn bản
 
Công nghệ thông tin
1 văn bản
 
Công nghiệp
1 văn bản
 
Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
1 văn bản
 
Đất đai
6 văn bản
 
Đầu tư
1 văn bản
 
Doanh nghiệp
1 văn bản
 
Giá cả các loại
1 văn bản
 
Giá xây dựng
12 văn bản
 
Giáo dục và Đào tạo
9 văn bản
 
Hiệu lực văn bản
3 văn bản
 
Kế hoạch
6 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội
10 văn bản
 
Lâm nghiệp
1 văn bản
 
Mục lục Công báo
1 văn bản
 
Ngân sách
5 văn bản
 
Nhà ở
1 văn bản
 
Nông nghiệp
1 văn bản
 
Nông nghiệp - Nông thôn
14 văn bản
 
Phòng cháy, chữa cháy
1 văn bản
 
Quốc phòng - an ninh
1 văn bản
 
Quy chế, Quy định, Điều lệ
18 văn bản
 
Quy hoạch
1 văn bản
 
Quy hoạch - Kiến trúc
8 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường
4 văn bản
 
Thành lập mới, sát nhập, giải thể
1 văn bản
 
Thủ tục hành chính
3 văn bản
 
Thuế
2 văn bản
 
Thương mại
2 văn bản
 
Thủy lợi, Thủy điện
3 văn bản
 
Tư pháp
1 văn bản
 
Văn hóa - Du lịch - Thể thao
1 văn bản
 
Vốn đầu tư
2 văn bản
 
Vốn-Ngân sách
3 văn bản
 
Xây dựng
2 văn bản
 
Y tế
3 văn bản
 
 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,383,450 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner