Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2022

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02 + 03  ngày 11-01
25 văn bản
 
Số 04 + 05  ngày 14-01
10 văn bản
 
Số 06  ngày 22-02
4 văn bản
 
Số 07  ngày 04-3
8 văn bản
 
Số 08  ngày 13-4
5 văn bản
 
Số 09 + 10  ngày 12-5
18 văn bản
 
Số 11 + 12  ngày 23-6
12 văn bản
 
Số 13  ngày 28-7
7 văn bản
 
Số 14 + 15  ngày 19-8
24 văn bản
 
Số 16  ngày 22-9
7 văn bản
 
Số 17  ngày 21-10
6 văn bản
 
Số 18  ngày 09-11
20 văn bản
 
Số 19 + 20 + 21  ngày 18-11
9 văn bản
 
Số 22 + 23  ngày 12-12
7 văn bản
 
Mục lục số 24  ngày 13-12
1 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

163 văn bản gồm 68 văn bản quy phạm pháp luật và 95 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2022
35 văn bản
 
Tháng 02-2022
4 văn bản
 
Tháng 3-2022
8 văn bản
 
Tháng 4-2022
5 văn bản
 
Tháng 5-2022
18 văn bản
 
Tháng 6-2022
12 văn bản
 
Tháng 7-2022
7 văn bản
 
Tháng 8-2022
24 văn bản
 
Tháng 9-2022
7 văn bản
 
Tháng 10-2022
6 văn bản
 
Tháng 11-2022
29 văn bản
 
Tháng 12-2022
8 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Liên cơ quan
4 văn bản
 
HĐND tỉnh
92 văn bản
 
UBND tỉnh
50 văn bản
 
Sở Xây dựng
16 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

An ninh - Trật tự - An toàn xã hội
1 văn bản
 
Biên chế HCSN
2 văn bản
 
Cán bộ, Công chức, Viên chức
2 văn bản
 
Chỉ số giá xây dựng
7 văn bản
 
Chính sách - Xã hội
12 văn bản
 
Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức
3 văn bản
 
Chương trình
4 văn bản
 
Chương trình giám sát
1 văn bản
 
Công nghệ thông tin
2 văn bản
 
Công nghiệp
2 văn bản
 
Đất đai
10 văn bản
 
Đầu tư
18 văn bản
 
Giá xây dựng
13 văn bản
 
Giáo dục và Đào tạo
4 văn bản
 
Giao thông
12 văn bản
 
Hiệu lực văn bản
8 văn bản
 
Kế hoạch
3 văn bản
 
Khoa học Công nghệ
3 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội
2 văn bản
 
Lâm nghiệp
2 văn bản
 
Ngân sách
12 văn bản
 
Nông nghiệp
17 văn bản
 
Nông nghiệp - Nông thôn
2 văn bản
 
Quốc phòng - an ninh
1 văn bản
 
Quy chế, Quy định, Điều lệ
21 văn bản
 
Quy hoạch
3 văn bản
 
Quy hoach nông -lâm - ngư nghiệp
2 văn bản
 
Tài Chính
4 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường
7 văn bản
 
Thông tin và Truyền thông
2 văn bản
 
Thuế
1 văn bản
 
Tư pháp
4 văn bản
 
Văn bản khác
2 văn bản
 
Văn hóa - Du lịch - Thể thao
3 văn bản
 
Văn hóa xã hội
1 văn bản
 
Vốn đầu tư
5 văn bản
 
Vốn-Ngân sách
8 văn bản
 
Xây dựng
35 văn bản
 
Y tế
3 văn bản
 
 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,516,339 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner