Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 10 xuất bản ngày 15-07-2011: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-06-2011 Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá các loại tài sản là nhà, vật kiến trúc và các loại cây trồng áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 03 đến trang 22)
01-06-2011 Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy trình lập, thực hiện và theo dõi đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 23 đến trang 31)
13-06-2011 Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định đơn giá thuê đất và giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 32 đến trang 34)
13-06-2011 Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị. (từ trang 35 đến trang 39)
12-05-2011 Quyết định số 239/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Trị ban hành Quy định về quản lý và sử dụng vỉa hè các tuyến đường trên địa bàn thị xã Quảng Trị. (từ trang 40 đến trang 59)
18-05-2011 Quyết định số 911/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2020. (từ trang 60 đến trang 61)
20-05-2011 Quyết định số 929/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức kinh phí hỗ trợ cho chủ chăn nuôi có gia súc, gia cầm phải tiêu hủy do mắc dịch bệnh. (từ trang 62 đến trang 63)
24-05-2011 Quyết định số 950/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh vốn xây dựng cơ bản kế hoạch năm 2011 (lần 2). (từ trang 64 đến trang 65)
10-06-2011 Quyết định số 1075/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tỉnh Quảng Trị. (từ trang 66 đến trang 73)
13-06-2011 Quyết định số 1126/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý theo đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị đến năm 2025. (từ trang 74 đến trang 106)
25-05-2011 Công văn số 1234/ĐC-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh đính chính Phụ lục kèm Quyết định số 950/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2011 của UBND tỉnh. (trang 107)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,226,569 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner