Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2010

Công báo số 01 xuất bản ngày 15-01-2010: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2009 Quyết định số 37/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Đơn giá đo đạc bản đồ; đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử đụng đất tỉnh Quảng Trị. (từ trang 03 đến trang 04)
29-12-2009 Quyết định số 38/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2009- 2015. (từ trang 05 đến trang 09)
31-12-2009 Quyết định số 39/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành giá các loại đất và phân loại đường phố thành phố thị xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2010. (từ trang 10 đến trang 11)
11-01-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý đoàn ra và quản lý hộ chiếu của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 12 đến trang 15)
31-12-2009 Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Đông Hà. (từ trang 16 đến trang 20)
31-12-2009 Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp thành phố Đông Hà. (từ trang 21 đến trang 25)
31-12-2009 Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Quản lý đô thị thành phố Đông Hà. (từ trang 26 đến trang 31)
31-12-2009 Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các phường năm 2010. (từ trang 32 đến trang 60)
31-12-2009 Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc Giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương cho các đơn vị, ban, ngành, đoàn thể trực thuộc năm 2010. (từ trang 61 đến trang 71)
24-12-2009 Nghị quyết số 69/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn chi ngân sách địa phương năm 2010. (từ trang 72 đến trang 76)
24-12-2009 Nghị quyết số 70/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. (từ trang 77 đến trang 82)
24-12-2009 Nghị quyết số 67/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc Chấm dứt hiệu lực thi hành Nghị quyết số 8c/2006/NQ-HĐND ngày 02/8/2006 của HĐND thị xã khóa IV “Về Thông qua quy định chi tiết chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư trên địa bàn thị xã Quảng Trị”. (trang 83)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,154,073 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner