Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2010

Tháng 4-2010: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-04-2010 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Tăng cường phòng, chống dịch bệnh mùa hè. 
22-04-2010 Quyết định số 150/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Trị về việc Hủy bỏ, bãi bỏ các Quyết định của UBND thị xã Quảng Trị. 
20-04-2010 Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ. 
17-04-2010 Quyết định số 609/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa Thủy điện Đakrông 3, huyện Đakrông - tỉnh Quảng Trị. 
14-04-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động tiếp công dân của thành phố Đông Hà. 
14-04-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc Ban hành Quy chế về trình tự tiếp nhận, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà. 
26-03-2010 Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thành lập thôn Tân Phước, thuộc xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng. 
23-03-2010 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2010 cho các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
12-03-2010 Quyết định số 398/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Hà Thượng, tỉnh Quảng Trị. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,100,211 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner