Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2010

Tháng 7-2010: 20 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-07-2010 Quyết định số 1368/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Triển khai gửi văn bản của UBND tỉnh ban hành qua mạng tin học. 
26-07-2010 Quyết định số 1335/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. 
23-07-2010 Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành đơn giá xây dựng nhà, vật kiến trúc và đơn giá các loại cây, hoa màu áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
19-07-2010 Quyết định số 1229/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Thành lập Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị. 
16-07-2010 Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về việc Thông qua Đề án “Hỗ trợ xóa nhà ở tạm bợ, dột nát cho hộ nghèo” trên địa bàn thành phố Đông Hà. 
16-07-2010 Quyết định số 1264/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Điều chỉnh, thay đổi và bổ sung thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh. 
16-07-2010 Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Đông Hà năm 2009. 
16-07-2010 Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về Nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2010. 
15-07-2010 Quyết định số 1250/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia. 
15-07-2010 Quyết định số 1249/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia. 
15-07-2010 Quyết định số 1248/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia. 
15-07-2010 Quyết định số 1247/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia. 
15-07-2010 Quyết định số 1246/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia. 
15-07-2010 Quyết định số 1245/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia. 
15-07-2010 Quyết định số 1244/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia. 
07-07-2010 Quyết định số 1188/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Quy định giá bán tối thiểu các loại lâm sản bị tịch thu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
07-07-2010 Quyết định số 1184/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thành lập Trạm Kiểm lâm thị xã Quảng Trị. 
06-07-2010 Quyết định số 1178/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông- Xuân năm 2009- 2010 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
05-07-2010 Quyết định số 1160/QĐ-BVSTBPN của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Quảng Trị. 
05-07-2010 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,211,865 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner