Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2010

Tháng 9-2010: 22 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-08-2010 Quyết định số 1610/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công nhận Trường Trung học cơ sở Khóa Bảo, huyện Cam Lộ đạt chuẩn Quốc gia. 
26-08-2010 Quyết định số 1609/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công nhận Trường Trung học cơ sở Hải Thái, huyện Gio Linh đạt chuẩn Quốc gia. 
26-08-2010 Quyết định số 1608/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công nhận Trường Trung học cơ sở Thành Cổ, thị xã Quảng Trị đạt chuẩn Quốc gia. 
26-08-2010 Quyết định số 1607/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công nhận Trường Trung học cơ sở Triệu An, huyện Triệu Phong đạt chuẩn Quốc gia. 
26-08-2010 Quyết định số 1606/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công nhận Trường Trung học cơ sởTriệu Thành, huyện Triệu Phong đạt chuẩn Quốc gia. 
26-08-2010 Quyết định số 1605/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công nhận Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Gio Linh đạt chuẩn Quốc gia. 
26-08-2010 Quyết định số 1604/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công nhận Trường Trung học cơ sở Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng đạt chuẩn Quốc gia. 
26-08-2010 Quyết định số 1603/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công nhận Trường Trung học cơ sở Hải Thượng, huyện Hải Lăng đạt chuẩn Quốc gia. 
26-08-2010 Quyết định số 1602/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công nhận Trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà đạt chuẩn Quốc gia. 
25-08-2010 Quyết định số 1600/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Triển khai gửi văn bản của các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, thị xã ban hành đến UBND tỉnh qua mạng tin học. 
16-08-2010 Quyết định số 1501/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Điều chỉnh mã cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư. 
16-08-2010 Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Sửa đổi, bổ sung giá thu một phần viện phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
12-08-2010 Quyết định số 1474/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức kinh phí hỗ trợ cho chủ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy do mắc bệnh tai xanh. 
10-08-2010 Quyết định số 1460/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về Chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố. 
10-08-2010 Quyết định số 1453/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch Thời gian năm học 2010 -2011 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 
09-08-2010 Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà ban hành Quy định hoạt động của Trang Thông tin điện tử thành phố Đông Hà. 
09-08-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tư pháp. 
02-08-2010 Quyết định số 1388/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế quản lý tài chính Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Quảng Trị. 
02-08-2010 Quyết định số 1379/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" tỉnh Quảng Trị. 
30-07-2010 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,212,329 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner